พัดลมเกษตรขาตั้ง No.002

 

 

 

พัดลมการเกษตร
ปริมาณลมอยู่ระหว่าง CFM 20,000

- พัดลมมีตะแกรงหน้า-หลัง

- ใบพัด 48" ทำด้วยอลูมิเนียมปั้มขึ้นรูป หนา 2 mm
-เป็นรุ่นเป่า

- หน้าพัดลมปากกรวยขนาด 54" X 54" ทำด้วยสังกะสี หนา 1.2 mm
- ใช้สายพาน
- สามารถดัดแปลงใช้กับเครื่องปั่นไฟได้
- สามารถเลือกใช้ได้แบบติดตั้ง ฝาผนัง  ขาตั้ง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 
 

สอบถามข้อมูลพัดลมการเกษตรแบบข้าตั้ง No002

Line id : cmtk2558
ช่องทางการติดต่อ: โทร.02-4152322,02-4153138,02-4169594,02-8938351 Fax :02-8938563
Line id:cmtk2558 E-mail :contact.mtk@gmail.com