พัดลมใบแดงรุ่นบานเกล็ด

พัดลมใบแดง รุ่นบานเกล็ดขนาด 20"-28"

การใช้งาน
-พัดลมรุ่นนี้ใช้ติดตั้งบนฝาผนัง วงกบหน้าต่าง หรือ แขวนไว้ใต้เพดาน สามารถ
ระบายอากาศออกภายนอก เพื่อป้องกันลมภายนอกเข้าสู่โรงงาน ช่วยให้โรงงาน
ปราศจากฝุ่น แมลง และ ลมร้อน

Application
- These models can be mounted on the wall, window fram, or attached
to the ceiling for hot air exhaust or entrances to prevent entry of outside
air thereby creating a workspace free from dusts, insects, fumes and hot
air

สอบถามพัดลมใบแดง รุ่นบานเกล็ดขนาด

กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบก่อนส่ง
ช่องทางการติดต่อ: โทร.02-4152322,02-4153138,02-4169594,02-8938351 Fax :02-8938563
Line id:cmtk2558 E-mail :contact.mtk@gmail.com