พัดลมเกษตร No.002

 

พัดลมการเกษตร
ปริมาณลม 20000

- ใบพัดลม 48" ทำด้วยอลูมิเนียม ขึ้นรูป
- หน้าพัดลมปากกรวยขนาด 54" X 54" ทำด้วยสังกะสี
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- เป็นรุ่นเป่า สายพาน

 
 

สอบถามพัดลมใบพัดอลูมิเนียม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบก่อนส่ง