พัดลมขนาดใบพัด-36 สายพาน

พัดลมขนาดใบพัด 36" แบบทดสายพาน

ลักษณะโครงสร้าง
-ใบพัด 36" ทำด้วยเหล็ก
- หน้าพัดลมขนาด 42" X 42" ทำด้วยเหล็ก
- ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า 1,400 รอบ (ทดเหลือ 600 รอบ)
- ปริมาณลม 16,500 ลูกบาศก์ฟุต/นาที

การใช้งาน
-ใช้ระบายอากาศในโรงงาน โกดัง ฟาร์ม สนามกีฬา ฯลฯ
-ใช้ระบายความร้อนเครื่องจักร

 
 

สอบถามพัดลมขนาดใบพัด 36" แบบทดสายพาน

กรอกข้อมูลให้ครบก่อนส่งข้อมูล