พัดลมขนาดใบพัด-36 แบบต่อตรง

พัดลมขนาดใบพัด 36" แบบต่อตรง

ลักษณะโครงสร้าง
-ใบพัด 36" ทำด้วยเหล็ก
- หน้าพัดลมขนาด 42" X 42" ทำด้วยเหล็ก
- ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า 900 รอบ
- ปริมาณลม 11,500 ลูกบาศก์ฟุต/นาที

การใช้งาน
-ใช้ระบายอากาศในโรงงาน โกดัง ฟาร์ม สนามกีฬา ฯลฯ
-ใช้ระบายความร้อนเครื่องจักร

สอบถามพัดลมขนาดใบพัด 36" แบบต่อตรง

กรอกข้อมูลให้ครบก่อนส่ง