พัดลมขนาดใบพัด-30แบบสายพาน

 

พัดลมขนาดใบพัด 30" แบบทดสายพาน

ลักษณะโครงสร้าง
-ใบพัด 30" ทำด้วยเหล็ก
- หน้าพัดลมขนาด 34" X 34" ทำด้วยเหล็ก
- ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า 1,400 รอบ (ทดเหลือ 700 รอบ)
- ปริมาณลม 7,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที

การใช้งาน
-ใช้ระบายอากาศในโรงงาน โกดัง ฟาร์ม สนามกีฬา ฯลฯ
-ใช้ระบายความร้อนเครื่องจักร

       

สอบถามพัดลมขนาดใบพัด 30" แบบทดสายพาน

กรุณากอรกข้อมูลให้ครบก่อนส่ง