พัดลมขนาดใบพัด-30-แบบต่อตรง

 

พัดลมขนาดใบพัด 30" แบบต่อตรง

ลักษณะโครงสร้าง
-ใบพัด 30" ทำด้วยเหล็ก
- หน้าพัดลมขนาด 34" X 34" ทำด้วยเหล็ก
- ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า 900 รอบ
- ปริมาณลม 10,500 ลูกบาศก์ฟุต/นาที

การใช้งาน
-ใช้ระบายอากาศในโรงงาน โกดัง ฟาร์ม สนามกีฬา ฯลฯ
-ใช้ระบายความร้อนเครื่องจักร

      

สอบถาม พัดลมขนาดใบพัด 30" แบบต่อตรง

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบก่อนส่ง