พัดลมใบแดงระบายอากาศ ตามขนาดใบพัด

พัดลมขนาด 10"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 13.5" X 13.5"
- ใช้มอเตอร์ 1/8 HP ไฟ 220V
- ขนาดใบพัด 10" รูดุม 8 mm.
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- พัดลมเล็กเหมาะกับงานเบาๆ อาทิร้านอาหาร ห้องครัว ห้องแคบๆ

พัดลมขนาด 12"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 15.5" X 15.5"
- ใช้มอเตอร์ 1/8 HP ไฟ 220V
- ขนาดใบพัด 12" รูดุม 8 mm.
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- พัดลมเล็กเหมาะกับงานเบาๆ อาทิร้านอาหาร ห้องครัว ห้องแคบๆ

 

พัดลมขนาด 12" 
ลักษณะโครงสร้าง 
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 16" X 16"
- ใช้มอเตอร์ 1/4 HP ไฟ 220V
- ขนาดใบพัด 12" รูดุม 14 mm.
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- ปริมาณลม 3,500 CFM
- น้ำหนัก 11.5 กิโลกรัม

พัดลมขนาด 14"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 17.5" X 17.5"
- ใช้มอเตอร์ 1/8 HP ไฟ 220V
- ขนาดใบพัด 14" รูดุม 8 mm.
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- พัดลมเล็กเหมาะกับงานเบาๆ อาทิร้านอาหาร ห้องครัว ห้องแคบๆ

พัดลมขนาด 14" 
ลักษณะโครงสร้าง 
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 18" X 18"
- ใช้มอเตอร์ 1/4 HP ไฟ 220V
- ขนาดใบพัด 14" รูดุม 14 mm.
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- ปริมาณลม 4,000 CFM
- น้ำหนัก 11.8 กิโลกรัม
   

พัดลมขนาด 16"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 19.5" X 19.5"
- ใช้มอเตอร์ 1/8 HP ไฟ 220V
- ขนาดใบพัด 16" รูดุม 8 mm.
- มีตะแกรงหน้า-หลัง
- พัดลมเล็กเหมาะกับงานเบาๆ อาทิร้านอาหาร ห้องครัว ห้องแคบๆ

พัดลมขนาด 18"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 22" X 22"
- ใช้มอเตอร์ 1/4 HP ไฟ 220V ความเร็ว 1450 รอบ
- ขนาดใบพัด 18" รูดุม 14 mm.
- ปริมาณลม 4,800 CFM
- น้ำหนัก 14 กิโลกรัม

พัดลมขนาด 20"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 24" X 24"
- ใช้มอเตอร์ 1/4 HP ไฟ 220V ความเร็ว 1450 รอบ
- ขนาดใบพัด 20" รูดุม 14 mm.
- ปริมาณลม 5,000 CFM
- น้ำหนัก 14.5 กิโลกรัม

พัดลมขนาด 24"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 28" X 28"
- ใช้มอเตอร์ 1/3 HP ไฟ 220V ความเร็ว 1450 รอบ
- ขนาดใบพัด 24" รูดุม 14 mm.
- ปริมาณลม 5,200 CFM
- น้ำหนัก 17.0 กิโลกรัม

พัดลมขนาด 28"
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 32" X 32"
- ใช้มอเตอร์ 1 HP ไฟ 380V ความเร็ว 1450 รอบ
- ขนาดใบพัด 28" รูดุม 19 mm.
- ปริมาณลม 8,300 CFM
- น้ำหนัก 24.5 กิโลกรัม

   

พัดลมขนาด 30" รุ่นต่อตรง
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 34" X 34"
- ใช้มอเตอร์ 1 HP ไฟ 380V ความเร็ว900 รอบ
- ขนาดใบพัด 30" รูดุม 24 mm. ร่องกว้าง
- ปริมาณลม 10,500 CFM
- น้ำหนัก 40 กิโลกรัม

   

พัดลมขนาด 30" รุ่นทดสายพาน
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 34" X 34"
- ใช้มอเตอร์ 1 HP ไฟ 380V ความเร็ว 1,400 รอบ
- ขนาดใบพัด 30" รูดุม 34 mm. ร่องแคบ
- ปริมาณลม 7,000 CFM

   

พัดลมขนาด 36" รุ่นต่อตรง
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 42" X 42"
- ใช้มอเตอร์ 2 HP ไฟ 380V ความเร็ว900 รอบ
- ขนาดใบพัด 36" รูดุม mm. ร่องกว้าง
- ปริมาณลม 18,500 CFM
- น้ำหนัก 55.4 กิโลกรัม

   

พัดลมขนาด 36" รุ่นทดสายพาน
ลักษณะโครงสร้าง
-ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจาก เหล็ก
- ขอบนอก 42" X 42"
- ใช้มอเตอร์ 1 HP ไฟ 380V ความเร็ว 1400 รอบ
- ขนาดใบพัด 36" รูดุม mm. ร่องแคบ
- ปริมาณลม 16,500 CFM

  

 

 
 

สอบถามสินค้า พัดลมเล็กใบแดง ระบานอากาศ

ช่องทางการติดต่อ: โทร.02-4152322,02-4153138,02-4169594,02-8938351 Fax :02-8938563
Line id:cmtk2558 E-mail :contact.mtk@gmail.com